přihlášky
Přihlášky: 4. 8. 2009 v 15:00 - 90 hodin před startem BMF 09 bylo ukončeno elektronické přihlašování závodníků. Přihlášení dalších bude možné dle kapacity na místě dle rozpisu.
(v nouzi pošli e-mail na: bikemusicfest@seznam.cz)

Seznam již přihlášených borkyň a borců najdeš TADY

Vámi zadané osobní údaje nebudou předány třetím osobám. Tyto informace jsou potřebné pro plánování a organizaci BikeMusicFest 2009. Platby provádějte na č. účtu: 1272469093/0800 a jako variabilní symbol uved´te telefonní číslo, které jste zadali v přihlášce.

Do 8.7.2009 je možno se přihlásit za snížené startovné!
Startovné je nutno uhradit do 8.7.2009 (den kdy je částka připsána na účet). Doporučený den pro odeslání startovného nejpozději 3.7.2009

Kategorie:

 • /jednotlivci/ M, Ž, M+, Ž+ za 230,-Kč.
 • /dvojice - smíšené/ MŽ, MŽ+ za 420,-Kč.
 • V ceně startovného je i vstupenka na večerní festival
 • /doprovodná akce/ VM, VŽ za 30,-Kč.(se vstupenkou na večerní hudební festival 100,-Kč.)
 • /doprovodná akce/ MTBO-PV za 180,-Kč. V ceně startovného je i vstupenka na večerní festival
Od 9.7.2008 do 3.8.2009
Startovné je nutno uhradit do 3.8.2009 (den kdy je částka připsána na účet). Doporučený den pro odeslání startovného nejpozději 30.7.2009Kategorie:

 • /jednotlivci/ M, Ž, M+, Ž+ za 270,-Kč.
 • /dvojice - smíšené/ MŽ, MŽ+ za 470,-Kč.
 • V ceně startovného je pochopitelně též vstupenka na večerní festival
 • /doprovodná akce/ VM, VŽ za 50,-Kč.(se vstupenkou na večerní hudební festival 120,-Kč.)
 • /doprovodná akce/ MTBO-PV za 210,-Kč. V ceně startovného je i vstupenka na večerní festival
Při prezentaci 7.a 8.8.2009
Startovné bude hrazeno hotově na místěKategorie:

 • /jednotlivci/ M, Ž, M+, Ž+ za 300,-Kč.
 • /dvojice - smíšené/ MŽ, MŽ+ za 500,-Kč.
 • V ceně startovného je pochopitelně též vstupenka na večerní festival
 • /doprovodná akce/ VM, VŽ za 70,-Kč.(se vstupenkou na večerní hudební festival 150,-Kč.)
 • /doprovodná akce/ MTBO-PV za 250,-Kč. V ceně startovného je i vstupenka na večerní festival

Poloha centra závodu: GPS 50°43'39.69"N; 15°23'22.61"E

Pravidla a podmínky:

1.Účastníci před závodem vyplní přihlášku, v které mimo jiné potvrdí svým podpisem, že startují na vlastní nebezpečí. U mladších 18-ti let je nezbytně nutné, aby jejich zákonný zástupce přebral písemně zodpovědnost za svého svěřence.

2.Závod se koná za plného silničního provozu. Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

3.Účastníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování v přírodě. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu majitele pozemků nebo státních institucí.

4.Každý z účastníků obdrží při startu turistickou mapu, ve které bude mít vyznačeny kontroly s bodovým ohodnocením. Záleží na zavodnících, jakou strategii zvolí, aby v daném časovém limitu získali co nejvyšší počet bodů.

5.Startuje se v pravidelných časových intervalech. Čas startu se každý závodník dozví při prezentaci.

6.Průchod kontrolami si závodníci značí do kontrolní karty, kterou odevzdají pořadateli při průjezdu cílem.

7.Časový limit MTBO je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována.

8.Cizí pomoc na trati je vyloučena. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci, která je naopak považována za samozřejmost.

9.V kategorii smíšených dvojic je zakázána větší vzdálenost mezi dvojicí, než na doslech.

www.bikemusicfest.cz Paseky Outdoor o.s. (c) 2006 - 2021