on-line PŘIHLÁŠKA na Bike Music Fest 2015

přihlášení již pouze na místě nebo nebo e-mailem info@pasekyoutdoor.cz dle našich možností.

Seznam již přihlášených borkyň a borců najdeš TADY

Vámi zadané osobní údaje nebudou předány třetím osobám. Tyto informace jsou potřebné pro plánování a organizaci BikeMusicFest 2015. Platby provádějte na č. účtu: 670100-2207808639/6210 a jako variabilní symbol uved´te kód vygenerovaný v přihlašovacím formuláři nebo své mobilní telefonní číslo.

Přihlášky za snížené startovné do 3.7. 2015, 29.7.2015 a do 3.8.2015 - viz. rozpis. Na místě pouze dle možností pořadatele.

Snížené startovné je nutno uhradit do uvedených termínů (den kdy je částka připsána na účet). Doporučený den pro odeslání startovného je cca 2-3 dny před termínem.

Poloha centra závodu: GPS 50°43'39.69"N; 15°23'22.61"E

Pravidla a podmínky:

1.Účastníci před závodem vyplní přihlášku. Vyplněním této přihlášky potvrzují, že berou na vědomí veškerá pravidla závodu a že startují na vlastní nebezpečí. U mladších 18-ti let je nezbytně nutné, aby jejich zákonný zástupce přebral písemně zodpovědnost za svého svěřence.

2.Závod se koná za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.

3.Účastníci jsou povinni mít na hlavě správně připevněnou cyklistickou přilbu po celou dobu jízdy na kole. Toto bude kontrolováno v předstartovním koridoru MTBO a startovním koridoru MTB.

4.Účastníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování v přírodě (pohyb pouze po značených cestách, nezanechávání odpadků apod.). V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu majitele pozemků nebo státních institucí.

5.Každý z účastníků obdrží na startu turistickou mapu a na stanovišti tzv. mapového startu si do ní překreslí vyznačené kontroly.

6.Startuje se v pravidelných časových intervalech po 3 minutách. Čas startu se závodník dozví ve startovní listině.

7.Průchod kontrolami závodníci provádějí zasunutím SI čipu do kontrolní "krabičky", která zaznamená "zapípáním" kontrolní stanoviště - v případě využití elektronického systému.

Pokud nebude nasazen el. systém, vyznačení průchodu kontrolou bude pomocí kleští do startovního průkazu, který závodník obdrží před startem společně s mapou.

8.Maximální časový limit MTB0 je v pátek 2 hodiny a v sobotu 6 hodin.

9.Cizí pomoc na trati je vyloučena. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci, která je naopak považována za samozřejmost.

www.bikemusicfest.cz Paseky Outdoor o.s. (c) 2006 - 2021